महानिर्मिती जाहिरात क्र.०४/२०१९ अन्वये कागदपत्रे पडताळणीअंती तंत्रज्ञ-३ पदी निवड करण्यात आलेल्या परंतु स्थानिक स्तरावर पात्रतेबाबत निर्णय न घेण्यात आलेल्या उमेदवारांबाबत.

महानिर्मिती जाहिरात क्र.०४/२०१९ अन्वये कागदपत्रे पडताळणीअंती तंत्रज्ञ-३ पदी निवड करण्यात आलेल्या परंतु स्थानिक स्तरावर पात्रतेबाबत निर्णय न घेण्यात आलेल्या उमेदवारांबाबत.
File Size:
513.54 kB
Date:
08 March 2021
 
 
 
Powered by Phoca Download