जाहिरात क्र.०१ (Jan)/२०१७ अन्वये सरळसेवेकरीता प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या कनिष्ठ प्रयोगशाळा रासायनशास्त्रज्ञ( Junior Lab Chemist), औषधनिर्माता(Pharmacist), परिचारिका (Nurse) या पदाच्या तात्पुरत्या निवड / प्रतिक्षा सूची यादीतील कागदपत्रे पडताळणीअंती पात्

जाहिरात क्र.०१ (Jan)/२०१७ अन्वये सरळसेवेकरीता प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या कनिष्ठ प्रयोगशाळा रासायनशास्त्रज्ञ( Junior Lab Chemist), औषधनिर्माता(Pharmacist), परिचारिका (Nurse) या पदाच्या तात्पुरत्या निवड / प्रतिक्षा सूची यादीतील कागदपत्रे पडताळणीअंती पात्
File Size:
66.48 kB
Date:
20 May 2017
 
 
 
Powered by Phoca Download