जाहिरात क्र.०२ (Feb)/२०१६ अंतर्गत तंत्रज्ञ-३ या पदाच्या सरळसेवा पद भरतीच्या अनुषंगाने तात्पुरत्या निवड यादीत निवड झालेल्या उमेदवारांनी कागदपत्र पडताळणीकरिता उपस्थित राहण्याबाबत.

जाहिरात क्र.०२ (Feb)/२०१६ अंतर्गत तंत्रज्ञ-३ या पदाच्या सरळसेवा पद भरतीच्या अनुषंगाने तात्पुरत्या निवड यादीत निवड झालेल्या उमेदवारांनी कागदपत्र पडताळणीकरिता उपस्थित राहण्याबाबत.
Date:
14 October 2016
 
 
 
Powered by Phoca Download