(आठ) आपल्या एक भाग म्हणून किंवा सल्ला देण्याच्या प्रयोजनासाठी म्हणून घटित केलेल्या दोन किंवा अधिक व्यक्तींच्या मिळून बनलेल्या मंडळाचे, परिषदांचे, समित्यांचे आणि अन्य निकायांचे विवरण; आणि त्या मंडळांच्या, परिषदांच्या, समित्यांच्या आणि अन्य निकायांच्या बैठक

Last Updated: Wednesday, 24 November 2021
 
Chairman & Members of the 
M.S.E.B. Holding Co. Ltd.
Chairman & Directors of the
Maharashtra State Power 
Generation Co.Ltd.

 Nitin Raut Minister Of Energy

  Dr. Nitin Raut, Minister of Energy
 
Chairman

 CMD Shri Sanjay Khandare

  Shri. Sanjay Khandare, I.A.S.
  Chairman & Managing Director

  
  Vice Chairman
 
  Director
  
  Managing Director

  Shri. Chandrakant S. Thotwe
  
Director (Projects)

  Shri. Mukesh Khullar, I.A.S.
  Director
  Shri. Vijay Singh
  
Director (Operations)
  Shri. Bipin Shrimali, I.A.S.
  Director

  Shri. J. K. Srinivasan
 
 Director (Finance)

  Shri. O. P. Gupta, I.A.S.
  Director
  Shri. Prakash Page
  
Director
  Shri. Rajiv Kumar Mittal, I.A.S.
  Director

  Smt. Irawati Dani
  
Director

  Shri. Shrikant Singh, I.A.S.
  Director
 
  Shri. Pratap Mohite
  Director (Finance)
 
  Shri. Prakash Page
  Director
 
  Smt. Irawati Dani
  
Director
 
Sunday the 27th. Copyright © 2004-2018MSPGCL ® All Rights Reserved Maintained By: Office of ED-IT, Dharavi, Mumbai
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews